Yleiset käyttöehdot

 


 

Sisällysluettelo

1. Soveltamisala
2. Sopimuksen tekeminen
3. Sopimuksen kohde
4. Ohjelmistojen toimittamista koskevassa sopimuksessa luovutettavat oikeudet
5. Ohjelmistojen ajallisesti rajattua luovuttamista koskevassa sopimuksessa luovutettavat oikeudet
6. Asiakkaan velvollisuudet
7. Peruutusoikeus
8. Hinnat ja maksuehdot
9. Toimitus- ja lähetysehdot
10. Omistusoikeuden pidättäminen
11. Takuu kohtien 3.2, 3.3 a) ja 3.4 mukaisissa sopimuksissa
12. Takuu kohdan 3.3 b) mukaisissa sopimuksissa
13. Takuuehdot: ”100-prosenttinen rahat takaisin -takuu"
14. Vastuu muissa velvollisuuksien laiminlyöntitapauksissa
15. Kampanjalahjakorttien lunastaminen
16. Maininta suosituksissa
17. Loppumääräykset

 


 

1) Soveltamisala

1.1. Nämä lizengo GmbH & Co. KG:n (jäljempänä ”myyjä”) yleiset sopimusehdot (jäljempänä ”sopimusehdot”) koskevat kaikkia myyjän ja sopimuskumppanin (jäljempänä ”asiakas") tekemiä sopimuksia erilaisten digitaalisten sisältöjen, digitaalisten tuotteiden sekä ei-digitaalisten tuotteiden (kaikkiin viitataan jäljempänä yhteisesti termillä ”tuote”) myynnistä, toimittamisesta sekä ajallisesti rajatusta luovuttamisesta. Jos myyjä tarjoaa myös palveluita, toimitetaan nämä ainoastaan edellä mainittujen kauppasopimusten liitännäispalveluna. Asiakkaan omat, näistä sopimusehdoista poikkeavat tai niiden kanssa ristiriitaiset tai niitä täydentävät yleiset sopimusehdot voidaan ottaa sopimuksen osaksi ainoastaan niiltä osin kuin myyjä nimenomaisesti hyväksyy niiden voimassaolon. Asiakkaan yleisten sopimusehtojen hiljaisen hyväksymisen tulkitseminen myyjän toiminnan perusteella ei ole mahdollista. Vaatimusta ehtojen hyväksymisestä sovelletaan kaikissa tapauksissa, esimerkiksi myös silloin, jos myyjä ehdoitta toimittaa asiakkaalle palveluita tietoisena tämän yleisistä sopimusehdoista.

1.2 Näitä sopimusehtoja sovelletaan sekä kuluttajiin (Saksan siviililain [BGB] 13 §) sekä yrityksiin (Saksan siviililain, [BGB] 14 §). Mikäli seuraavissa sopimusehdoissa ei erikseen toisin ohjeisteta, sovelletaan kaikkia ehtoja yhtenevästi sekä kuluttajien että yritysten kanssa tehtäviin sopimuksiin. Mikäli yksittäiset ehdot eivät ole sovellettavissa kuluttajiin tai ovat sovellettavissa heihin vain mukautettuna, mainitaan tästä erikseen.

1.3. Näitä ehtoja sovelletaan myös tuleviin asiakkaan ja myyjän välisiin sopimussuhteisiin, mikäli asiakas on yrittäjä.

1.4. Digitaalisilla sisällöillä tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa kaikkea digitaalista aineistoa, lukuun ottamatta digitaalisia tuotteitta, kuten digitaalisia käyttäjätunnuksia, tuoteavaimia tai muita digitaalisesti saatavilla olevia tietoja

1.5. Digitaalisilla tuotteilla tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa kaikkia sellaisia myyjän lataamalla käyttöön otettavia ohjelmistoja, jotka eivät ole saatavilla fyysisillä tallennusvälineillä. Tarvittavat käyttöoikeudet luovutetaan kohtien 5 ja 6 mukaisesti.

1.6. Ei-digitaalisilla tuotteilla tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa kaikkia fyysisillä tallennusvälineillä saatavilla olevia ohjelmistoja, jotka myydään fyysisessä muodossa, sekä muita fyysisiä tuotteita. Tarvittavat käyttöoikeudet myönnetään kohtien 5 ja 6 mukaisesti.

1.7 Myyjä ylläpitää verkkokauppaa omalla internetsivustollaan (jäljempänä ”verkkokauppa”). Tämän lisäksi myyjä myy tuotteita myös erilaisilla kauppapaikoilla, kuten ebay.de, rakuten.de tai rueducommerce.fr (jäljempänä yksittäin ”kauppapaikka” ja yhdessä ”kauppapaikat”).

1.8. Jättämällä tilauksen kohdan 2.2 mukaisesti asiakas osoittaa hyväksyvänsä nämä sopimusehdot.

 

2) Sopimuksen tekeminen

2.1 Jos asiakas tekee oston myyjän verkkokaupassa, sopimus ei astu voimaan vielä asiakkaan jättäessä tilauksen. Asiakkaan tekemä tilaus katsotaan sopimuksentekoehdotukseksi. Myyjän verkkokaupassa ilmoitetut ja mainitut hinnat, hintatarjoukset tai tuotteiden tai muiden palveluiden kuvaukset eivät merkitse tarjousta.

2.2 Jos asiakas tekee oston kauppapaikassa, sopimus astuu voimaan, kun asiakas on jättänyt tilauksen.

2.3 Ennen tilauksen tekemistä sitovasti asiakas voi tarkistaa mahdolliset virheet syötetyissä tiedoissa lukemalla huolellisesti kuvaruudulla näytetyt tiedot. Selaimen suurennustoiminto, jolla kuvaruudun sisältö voidaan suurentaa, voi olla tehokas tekninen keino tunnistaa väärin syötetyt tiedot. Asiakas voi korjata syöttämiään tietoja tavanomaisten näppäimistö- ja hiiritoimintojen avulla teknisen tilausprosessin puitteissa niin kauan, kunnes hän painaa tilauksen lähetyspainiketta.

2.4 Jos asiakas tekee oston verkkokaupassa, myyjän tilausvahvistus ei vielä merkitse asiakkaan tarjouksen hyväksymistä. Myyjän ja asiakkaan välinen sopimus astuu tällöin voimaan kohdan 2.5 mukaisesti myyjän jatkotoimenpiteiden myötä. 

2.5 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan ostotarjouksen viiden vuorokauden kuluessa

  • a) toimittamalla tilatut tuotteet asiakkaalle itse tai yhteistyökumppanin (esim. Amazon EU S.à.r.l.) välityksellä, jolloin tuotteiden saapuminen asiakkaalle on ratkaiseva, tai

    b) pyytämällä asiakkaalta tämän jätettyä tilauksen maksua erillisellä viestillä. Tähän sisältyy myös tilausprosessiin kuuluva maksutavan valinta, jonka jälkeen seuraava vaihe on tilattujen tuotteiden maksaminen.

Jos useat edellä mainituista vaihtoehdoista täyttyvät, sopimus astuu voimaan sillä hetkellä, kun jokin edellä mainituista vaihtoehdoista tapahtuu ensimmäisenä.

2.6 Ostotarjouksen hyväksymisen määräaika alkaa kohdan 2.5 mukaisesti asiakkaan ostotarjouksen lähettämisen jälkeisenä päivänä ja päättyy, kun ostotarjouksen jälkeinen viides päivä on kulunut. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan ostotarjousta annetun määräajan kuluessa, ostotarjous katsotaan hylätyksi, eikä asiakkaan tahdonilmaisu enää tämän jälkeen sido häntä.

2.7 Sopimus voidaan tehdä ainoastaan suomen kielellä.

2.8. Jos asiakas antaa sopimuksen käsittelyä varten sähköpostiosoitteensa, hänen on taattava, että myyjän lähettämät sähköpostiviestit otetaan kyseisessä osoitteessa vastaan. Asiakkaan on roskapostisuodattimia käyttäessään erityisesti varmistettava, että suodattimet on oikein konfiguroitu, jotta myyjän tai sen tilauksen käsittelyyn valtuuttaman kolmannen osapuolen lähettämät sähköpostit tulevat perille. Myyjän tai sen tilausten käsittelyyn valtuuttaman kolmannen osapuolen tulee laatia sähköpostiviestit siten, ettei niitä niiden ulkoasun, etenkään tekstiprofiilin perusteella, luokitella roskapostiksi.

 

3) Sopimuksen kohde

3.1. Myyjä tarjoaa asiakkaan käytettäväksi tuotteita. Palveluita myyjä tarjoaa ainoastaan tuotteiden toimitukseen liittyvien sopimusten liitännäispalveluina. Ratkaisevaa on se, mitä palvelun ominaisuuksista on sovittu. Myyjä käyttää palveluidensa tarjoamiseen valintansa mukaan omia työntekijöitä, alihankkijoita tai muita valtuuttamiaan henkilöitä.

3.2 Jos sopimuksen kohteena on ei-digitaalisten tuotteiden toimittaminen, perustuu myyjän palvelu myyjän verkkokaupassa tai kulloisessakin kauppapaikassa esitettyyn kuvaukseen. Omistusoikeuden pidättämistä koskevia sääntöjä sovelletaan kohdan 10 mukaisesti. Ohjelmistojen toimittamista koskevassa sopimuksessa (jäljempänä: ”ohjelmisto-osto”) myyjä on velvollinen luovuttamaan lisenssitodistuksessa mainitun ohjelmiston asiakkaan käyttöön pysyvästi. Myyjä on velvollinen luovuttamaan ohjelmiston kappaleen sopivalla tiedonsiirtovälineellä, kuten CD-rom-levyllä, BluRay-levyllä tai USB-tikulla, sekä ohjelmistoon liittyvän käyttöoppaan painetussa tai ladattavassa muodossa. Ennen kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu kohdan 8 mukaisesti, myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden kaikkiin tiedonsiirtovälineisiin sekä luovutettuihin käyttöopasasiakirjoihin. Ohjelmiston ominaisuuksien osalta myyjän verkkokaupassa tai kulloisessakin kauppapaikassa esitetty tuotekuvaus on ratkaiseva. Myyjä on velvollinen luovuttamaan oikeudet kohdan 4 mukaisesti:

3.3 Jos sopimuksen kohteena on digitaalisten tuotteiden toimittaminen, on myyjä velvollinen

  • a) ohjelmiston toimittamista koskevan sopimuksen (jäljempänä: ”ohjelmisto-osto”) kohdalla luovuttamaan lisenssitodistuksessa mainitun ohjelmiston kohdekoodina asiakkaan käyttöön pysyvästi. Myyjä on velvollinen osoittamaan ohjelmiston latausmahdollisuuden sekä luovuttamaan ohjelmistoon liittyvän käyttöoppaan painetussa tai ladattavassa muodossa. Ennen kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu kohdan 8 mukaisesti, myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden luovutettuihin käyttöopasasiakirjoihin. Ohjelmiston ominaisuuksien osalta myyjän verkkokaupassa tai kulloisessakin kauppapaikassa esitetty tuotekuvaus on ratkaiseva. Myyjä on velvollinen luovuttamaan oikeudet kohdan 4 mukaisesti:

    b) ohjelmiston ajallisesti rajattua luovuttamista koskevan sopimuksen (jäljempänä: ”ohjelmiston vuokraus”) kohdalla luovuttamaan lisenssitodistuksessa mainitun ohjelmiston kohdekoodina asiakkaan käyttöön rajoitetuksi ajaksi. Myyjä on velvollinen osoittamaan ohjelmiston latausmahdollisuuden sekä luovuttamaan ohjelmistoon liittyvän käyttöoppaan painetussa tai ladattavassa muodossa. Ennen kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu kohdan 8 mukaisesti, myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden luovutettuihin käyttöopasasiakirjoihin. Ohjelmiston ominaisuuksien osalta myyjän verkkokaupassa tai kulloisessakin kauppapaikassa esitetty tuotekuvaus on ratkaiseva. Myyjä on velvollinen luovuttamaan oikeudet kohdan 5 mukaisesti:

3.4 Digitaalisen sisällön toimittamista koskevan sopimuksen kohdalla myyjä on velvollinen luovuttamaan digitaalisen sisällön asiakkaan käyttöön.  Asiakkaalle luovutetun digitaalisen sisällön käyttö edellyttää kunkin palveluntarjoajan sisällön käyttöön määrittelemiä käyttöolosuhteita. Lykkäävänä ehtona digitaalisen sisällön käytölle on kauppahinnan maksaminen kokonaan kohdan 8 mukaisesti. Myyjä voi kuitenkin sallia käytön jo ennen tätä ajankohtaa.

3.5 Myyjä on velvollinen tarjoamaan palveluita ainoastaan sopimuksen mukaisina tai sopimuksen tekemisen jälkeisinä edellä mainitun pääasiallisen sopimusvelvoitteen liitännäispalveluina ja vain asiakkaan kanssa tästä erikseen tehdyllä sopimuksella.

3.6 Kulloisenkin sopimuksen kohteen toimittamisesta on säädetty kohdassa 9.

3.7 Jos myyjä on estynyt toteuttamasta sopimuksen mukaisia palveluita tai jos palveluiden toteuttaminen on muodostunut mahdottomaksi, koska asiakkaan työntekijöitä, asiakirjoja, tietoja tai laitteita ei ole asianmukaisella tavalla käytettävissä tai koska asiakas tahallisesti tai tuottamuksellisesti laiminlyö yhteistyövelvoitteensa, johon kuuluu myös aikataulujen noudattaminen, on myyjä oikeutettu veloittamaan asiakkaalta tästä aiheutuvat lisäkustannukset.

3.8 Jos asiakas on yritys, pidätetään oikeus oikea-aikaiseen ja oikein toteutettuun omaan toimitukseen, edellyttäen, ettei myyjä ole vastuussa väärään aikaan ja virheellisesti toteutetusta omasta toimituksesta.

 

4) Ohjelmistojen toimittamista koskevassa sopimuksessa luovutettavat oikeudet

4.1 Kohtaa 4 sovelletaan ainoastaan kohtien 3.2 ja 3.3 a) mukaisiin ohjelmistojen ostosopimuksiin.

4.2. Maksamalla kauppahinnan kokonaan kohdan 8 mukaisesti asiakas saa ei-yksinomaisen, ajallisesti rajoittamattoman oikeuden käyttää tuotetta sopimuksen mukaisessa laajuudessa. Myyjä voi kuitenkin tilapäisesti sallia tuotteen käytön jo ennen tätä ajankohtaa. Tuotetta samaan aikaan käyttävien henkilöiden suurin sallittu lukumäärä määräytyy asiakkaan ostamien tuotteiden mukaan. Sallittu käyttö sisältää ohjelmiston asennuksen, lataamisen työmuistiin sekä asiakkaan käyttötarkoituksen mukaisen käytön. Asiakkaalla ei milloinkaan ole oikeutta vuokrata tai alilisensoida ostamaansa tuotetta edelleen, kopioida tai asettaa sitä julkisesti saataville kiinteän tai langattoman yhteyden kautta tai luovuttaa sitä korvauksetta tai korvausta vastaan kolmansien osapuolien käyttöön. Tämä ei rajoita kohtaa 4.5.

4.3 Asiakkaalla on oikeus luoda ohjelmistosta varmuuskopio, jos se on jatkokäytön turvaamisen kannalta välttämätöntä.

4.4. Asiakkaalla on oikeus analysoida ja kopioida ohjelmistoa ainoastaan siinä tapauksessa, että se on lain mukaan sallittua. Tällöin edellytetään kuitenkin, että myyjä ei ole pyynnöstä antanut asiakkaan käyttöön tarvittavia tietoja kohtuullisen ajan kuluessa.

4.5 Asiakkaalla on oikeus luovuttaa ostamansa ohjelmiston kappale kolmannelle osapuolelle pysyvästi luovuttamalla asiakirjat. Tällöin hän luopuu ohjelmiston käytöstä kokonaan, poistaa tai luovuttaa myyjälle kaikki tietokoneellaan olevat ohjelmiston kopiot samoin kuin muihin tiedonsiirtovälineisiin tallennetut kopiot, jollei hän lakisääteisesti ole oikeutettu ohjelmiston pidempään säilyttämiseen. Asiakkaan tulee myyjän pyynnöstä kirjallisesti vahvistaa, että mainitut toimenpiteet on suoritettu täysimääräisesti, tai esittää tarvittaessa perusteet pidemmälle säilyttämiselle. Lisäksi asiakkaan tulee sopia kolmannen osapuolen kanssa erikseen oikeuksien luovuttamisen laajuuden noudattamisesta kohdan 4 mukaisesti. Usean kappaleen ohjelmistopaketin pilkkominen osiin ei ole sallittua.

4.6 Jos asiakas käyttää ohjelmistoa siten, että sen käyttö ylittää tuotteen oston yhteydessä saadut oikeudet joko laadullisesti (sallitun käyttötavan näkökulmasta) tai määrällisesti (sallitun käyttäjämäärän näkökulmasta), tulee asiakkaan viipymättä hankkia tuotetta lisää käytön edellyttämä määrä. Jos asiakas laiminlyö tämän velvollisuuden, myyjä voi käyttää omia oikeuksiaan.

4.7 Tekijänoikeusmerkintöjä, sarjanumeroita tai muita ohjelmiston tunnistetietoja ei saa poistaa ohjelmistosta tai muuttaa.

 

5) Ohjelmistojen ajallisesti rajattua luovuttamista koskevassa sopimuksessa luovutettavat oikeudet

5.1 Kohtaa 5 sovelletaan ainoastaan kohdan 3.3 b) mukaisiin ajallisesti rajattuihin ohjelmiston luovutussopimuksiin.

5.2. Maksaessaan kauppahinnan kokonaan kohdan 8 mukaisesti asiakas saa ei-yksinomaisen, ajallisesti sopimuksen voimassaolon mukaisesti rajatun, ei-siirrettävän sekä ei-alilisensoitavan oikeuden käyttää tuotetta sopimuksen ja lisenssitodistuksen mukaisessa laajuudessa. Myyjä voi kuitenkin tilapäisesti sallia tuotteen käytön jo ennen tätä ajankohtaa. Ajallisesti rajatun sopimuksen kesto määräytyy myyjän verkkokaupassa tai asianomaisessa kauppapaikassa esitettyjen tietojen tai asiakkaan ennen sopimuksen tekemistä valitseman keston mukaisesti. Sallittu käyttö sisältää ohjelmiston asennuksen, lataamisen työmuistiin sekä asiakkaan käyttötarkoituksen mukaisen käytön. Asiakkaalla ei milloinkaan ole oikeutta vuokrata tai alilisensoida ostamaansa tuotetta edelleen, kopioida tai asettaa sitä julkisesti saataville kiinteän tai langattoman yhteyden kautta tai luovuttaa sitä korvauksetta tai korvausta vastaan kolmansien osapuolien käyttöön.

5.3 Asiakkaalla on oikeus luoda ohjelmistosta varmuuskopio, jos se on jatkokäytön turvaamisen kannalta välttämätöntä.

5.4. Asiakkaalla on oikeus analysoida ja kopioida ohjelmistoa ainoastaan siinä tapauksessa, että se on lain mukaan sallittua. Tällöin edellytetään kuitenkin, että myyjä ei ole pyynnöstä antanut asiakkaan käyttöön tarvittavia tietoja kohtuullisen ajan kuluessa.

5.5 Kohdissa 5.1–5.3 mainittujen tapausten lisäksi asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida ohjelmistoa.

5.6 Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa hänelle luovutettua ohjelmistokappaletta tai siitä mahdollisesti otettuja kopioita kolmansille osapuolille. Asiakkaalla ei etenkään ole oikeutta myydä, lainata, vuokrata tai alilisensoida ohjelmistoa edelleen tai kopioida tai asettaa sitä julkisesti saataville.

5.7 Jos asiakas rikkoo jotakin edellä esitettyä määräystä, kaikki tässä sopimuksessa mainitut käyttöoikeudet raukeavat ja palautuvat automaattisesti myyjälle. Asiakkaan on tällöin välittömästi ja täysimääräisesti keskeytettävä ohjelmiston käyttö sekä poistettava tai luovutettava takaisin myyjälle kaikki asiakkaan järjestelmiin asennetut ohjelmistokopiot sekä mahdollisesti luodut varmuuskopiot.

 

6) Asiakkaan velvollisuudet

6.1 Asiakas on velvollinen suojaamaan tuotteen asianmukaisilla toimenpiteillä oikeudettomien kolmansien osapuolien käytöltä, erityisesti säilytettävä kaikki digitaalisten sisältöjen kopiot suojatussa paikassa, jollei sopimuksessa, mahdollisessa lisenssitodistuksessa tai muissa käyttäjän asiakirjoissa toisin määrätä.

6.2 Asiakkaan on nimettävä yhteyshenkilö, jonka lausunnot sopimuksen käsittelyyn ja asiakkaan toimintaan liittyen ovat sitovia. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

6.3 Asiakkaan on sopimuksen käsittelyn aikana ilmoitettava myyjälle kaikista sopimuksen käsittelyn kannalta olennaisista olosuhteista ja tapahtumista, jotka ovat sopimuksen valmistelun ja toimeenpanon kannalta välttämättömiä ja ratkaisevia. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

6.4 Asiakas on velvollinen tukemaan myyjää sopimuksen toimeenpanon aikana parhaan tietämyksensä ja käsityksensä mukaan ja luotava kaikki sopimuksen asianmukaisen toimeenpanon kannalta välttämättömät toimintaedellytykset. Asiakas on velvollinen erityisesti luovuttamaan myyjälle kaikki sopimusvelvoitteiden täyttämisen kannalta välttämättömät asiakirjat sekä tiedot vaaditussa muodossa. Tämä sisältää myös asiakkaan velvollisuuden ilmoittaa työntekijöille ajoissa tulevista toimituksista tai myyjän tarjoamista palveluista.

 

7) Peruutusoikeus

7.1 Kuluttajilla on yleisesti peruutusoikeus.

7.2 Lisätietoja peruutusoikeudesta on myyjän peruutusohjeessa. Ohje löytyy osoitteesta https://www.lizengo.fi/peruutusoikeus sekä myyjän kauppapaikasta.

 

8) Hinnat ja maksuehdot

8.1 Jollei myyjän tuotekuvauksessa muuta ilmoiteta, ovat annetut hinnat kokonaishintoja, jotka sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdolliset lisäksi tulevat toimitus- ja lähetyskulut ilmoitetaan kunkin tuotteen kuvauksessa erikseen.

8.2 Euroopan unionin ulkopuolelle toimitettavista lähetyksistä saattaa yksittäistapauksissa aiheutua lisäkustannuksia, joista myyjä ei vastaa. Nämä kulut tulevat asiakkaan maksettavaksi. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi rahansiirroista luottolaitosten kautta aiheutuvat maksut (esim. tilisiirtomaksut, valuutanvaihtomaksut) tai maahantuontiin liittyvät maksut tai verot (esim. tullimaksut). Tällaisia kustannuksia voi tulla rahansiirtoihin liittyen myös Euroopan unionin sisäisissä toimituksissa, jos asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevasta maasta.

8.3 Käytössä olevat maksutavat on ilmoitettu myyjän verkkokaupassa tai kulloisessakin kauppapaikassa.

8.4 Jos asiakas valitsee maksutavaksi ennakkomaksun pankkisiirtona, erääntyy maksu heti sopimuksen tekemisen jälkeen, jolleivät osapuolet ole sopineet myöhemmästä eräpäivästä.

8.5 Jos maksu suoritetaan PayPal-maksujenvälitysjärjestelmän, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, (jäljempänä ”PayPal”) kautta, maksun käsittelee PayPal sen omien käyttöehtojen mukaisesti. PayPal-käyttöehdot ovat nähtävillä osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä, sovelletaan ilman PayPal-tiliä suoritettavien maksujen ehtoja, jotka ovat nähtävillä osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Jos asiakas valitsee maksutavaksi ”SOFORT-maksun”, maksun käsittelee maksupalveluntarjoaja SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (jäljempänä ”SOFORT”). Voidakseen maksaa laskun SOFORT-maksuna on asiakkaalla oltava käytössään SOFORT-maksut hyväksyvä verkkopankkitili, joka käyttää PIN- tai TAN-koodia, ja hänen on maksutapahtuman yhteydessä todistettava henkilöllisyytensä asianmukaisella tavalla sekä vahvistettava maksumääräys SOFORT-palvelulle. SOFORT hoitaa maksutapahtuman välittömästi tämän jälkeen ja veloittaa summan asiakkaan pankkitililtä. Lisätietoa SOFORT-maksutavasta on saatavilla internetosoitteessa https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

8.7 Jos asiakas valitsee maksutavaksi laskun, kauppahinta erääntyy sen jälkeen, kun tuotteet on toimitettu ja laskutettu. Tällöin kauppahinta tulee maksaa täysimääräisesti 7 (seitsemän) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta, jollei toisin ole sovittu. Tämä ei rajoita Saksan siviililain [BGB] 286 §:n 3 momenttia. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tarjota maksuvaihtoehtona laskua ainoastaan tiettyihin tilausmääriin sekä oikeuden hylätä tämä maksutapa, mikäli ilmoitettu tilausmäärä ylittyy. Myyjä ilmoittaa tähän liittyvät maksurajoitukset myyjän verkkokaupan tai kulloisenkin kauppapaikan maksutapatiedoissa.

8.8 Jos asiakas valitsee maksutavaksi SEPA-maksun, maksu erääntyy SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen antamisen jälkeen, ei kuitenkaan ennen kuin maksun ennakkoilmoituksen määräaika on kulunut umpeen. Myyjän kauppapaikassa tehtävissä ostoissa suoraveloitus tehdään tilauksen jättämisen yhteydessä. Myyjän verkkokaupassa tehtävissä ostoissa suoraveloitus tehdään, kun tilatut tavarat lähtevät myyjän varastolta, ja asiakkaalle lähetetään sähköpostitse latauslinkki tai tuoteavain. Ilmoituksen tai sähköpostin lähettää myyjä, ei kuitenkaan ennen kuin ennakkoilmoituksen määräaika on kulunut umpeen. Ennakkoilmoitus (”ennakkoilmoitus”) on mikä tahansa myyjän asiakkaalle lähettämä ilmoitus (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksesta. Jos suoraveloitusta ei voida tilin riittämättömän katteen tai virheellisten pankkiyhteystietojen vuoksi tehdä tai jos asiakas riitauttaa veloituksen, vaikkei hänellä ole siihen oikeutta, vastaa asiakas maksunpalautuksesta aiheutuvista kuluista asianomaiselle luottolaitokselle, jos hän on vastuussa maksunpalautuksesta.

8.9 Jos asiakas valitsee maksutavaksi luottokorttimaksun, summa veloitetaan tilauksen viimeistelyn yhteydessä.

8.10 Jos asiakas valitsee maksutavaksi ”Amazon Pay”, maksun veloittaa maksupalveluntarjoaja Amazon Payments Europe s.c.a 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (jäljempänä ”Amazon Pay”) asiakkaan Amazon-tilin ja hänen siellä ilmoittamiensa maksutietojen kautta Amazon Payn maksuehtojen mukaisesti. Amazon Payn maksuehdot ovat nähtävillä osoitteessa https://pay.amazon.de/help/201751590?ld=NSGoogle.

8.11 Jos asiakas haluaa maksaa ostoksensa käyttämällä maksupalveluntarjoajan Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden (jäljempänä: Klarna) tarjoamia maksutapoja, Klarna veloittaa maksun seuraavien ehtojen mukaisesti:

Lasku: Eräpäivä on 14 vuorokauden kuluttua tavaroiden lähettämisestä. Laskutusehdot löytyvät internetosoitteesta: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee%3D0.

Erämaksu: Klarnan rahoituspalvelu mahdollistaa asiakkaalle oston maksamisen kuukausierinä, joiden suuruus on vähintään 1/24 laskun kokonaissummasta (vähintään kuitenkin 6,95 EUR), tai muiden tilausprosessin yhteydessä ilmoitettavien ehtojen mukaisesti. Erämaksun lasku erääntyy maksettavaksi aina kuukauden lopussa Klarnan lähettämän kuukausilaskun mukaisesti. Lisätietoa erämaksusta sekä yleiset sopimusehdot sekä vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot ovat luettavissa internetosoitteessa https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account.

Tilisiirto: Summa veloitetaan asiakkaan tililtä heti tilauksen tekemisen jälkeen.

Maksutavoista lasku ja erämaksu edellyttävät hyväksyttyä luottotietojen tarkastusta. Lisätietoa Klarnan käyttöehdoista löytyy internetosoitteesta https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user

8.12 Laskun kuittaaminen asiakkaan vastavaatimusta vastaan on mahdollinen maksutapa vain, jos myyjä on hyväksynyt vastavaatimuksen tai jos vastavaatimus on todettu lainvoimaiseksi. Myös asiakkaan pidätysoikeus on rajattu vastavaatimuksen kohdalla kuvatulla tavalla.

8.13 Maksun viivästyessä myyjällä on oikeus laskuttaa asiakkaalta viivästyskorko, jonka suuruus on 9 % yli voimassa olevan peruskoron. Mikäli asiakas ei maksa erääntynyttä laskua maksumuistutuksesta huolimatta, on myyjällä oikeus periä asiakkaalta asianmukaisista oikeustoimista koituvat, myyjän käyttämän perintätoimiston asettamat muistutus- ja perintäkulut. Perintätoimistojen kulut määräytyvät lakisääteisten laskentaperusteiden mukaisesti ja asianajajien kulut asianajajien palkkioista asetetun lain perusteella. Myyjän lähettämistä maksumuistutuksista veloitetaan asiakkaalta kustakin muistutuksesta 1,50 EUR. Tämä ei koske yhtä viivästymisestä annettua muistutusta. Asiakkaalla on oikeus todistaa, että myyjän vahingot ovat olleet vähäisemmät. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

8.14 Jos asiakkaan asuinpaikka sijaitsee Saksan liittotasavallan ulkopuolella, on hänen mahdollista tehdä ostos nettohinnalla. Tällöin hänen tulee tilauksen yhteydessä esittää voimassa oleva arvonlisäverotunniste. Tilauksen jälkeen ilmoitettua arvonlisäverotunnistetta ei voida huomioida.

 

9) Toimitus- ja lähetysehdot

9.1 Tuotteet toimitetaan postitse asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, jollei toisin ole sovittu. Kauppatapahtuman käsittelyssä myyjän tilausjärjestelmässä ilmoitettu toimitusosoite on määräävä.

9.2 Jos kuljetusyritys lähettää lähetetyt tuotteet takaisin myyjälle, koska toimitus asiakkaalle ei ollut mahdollista, vastaa asiakas epäonnistuneen toimituksen kustannuksista. Tätä ei sovelleta, jos asiakas käyttää peruutusoikeuttaan tehokkaasti, jos hän ei ole vastuussa tilanteesta, joka on johtanut toimittamisen mahdottomuuteen, tai jos hän on tilapäisesti ollut estynyt tarjotun palvelun vastaanottamiseen, paitsi jos myyjä on ilmoittanut hänelle suorituksesta kohtuullisessa ajassa etukäteen.

9.3. Tilauksen noutaminen ei logistisista syistä ole mahdollista.

9.4 Digitaaliset tuotteet toimitetaan asiakkaalle sähköisessä muodossa lataustiedostona tai lähettämällä latauslinkki. Tuoteavain lähetetään asiakkaalle sähköpostitse.

 

10) Omistusoikeuden pidättäminen

10.1 Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden toimittamiinsa ei-digitaalisiin tuotteisiin, kunnes kauppasumma on kokonaisuudessaan maksettu (omistusoikeuden pidättäminen).

10.2 Asiakas on velvollinen säilyttämään ei-digitaalisia tuotteita myyjää varten ja käsittelemään niitä huolellisesti. Hänen on varastoinnissa selkeästi osoitettava, esimerkiksi erottamalla tuotteet muista tavaroista, että kyse on myyjän omaisuudesta. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

10.3 Asiakkaan on ilmoitettava myyjälle viipymättä kirjallisesti panttauksista tai muusta kolmannen osapuolen käytöstä.

10.4 Asiakkaalla on oikeus myydä ei-digitaaliset tuotteet eteenpäin asianmukaisen liiketoiminnan puitteissa. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta määrittää tuotteita vakuudeksi tai pantata niitä. Asiakas siirtää myyjälle jo tässä vaiheessa kaikki sellaiset saatavat kauppalaskun loppusumman mukaisesti (ml. arvonlisävero), jotka ovat syntyneet tuotteen jälleenmyynnistä asiakkaan omille tilaajille tai muille kolmansille osapuolille. Saatavien siirto toimii vastaavan suuruisena vakuutena näiden ehtojen kohdan 10.1 mukaisille saataville omistusoikeuden pidättämisen tapaan. Asiakkaalla on oikeus periä jälleenmyynnin perusteella muodostuneet saatavat myös siirron jälkeen. Myyjällä on kuitenkin oikeus periä saatavat itse, jollei asiakas täytä maksuvelvoitteitaan, jos asiakkaan maksu viivästyy, jos asiakas on aloittanut maksukyvyttömyysmenettelyn tai jos asiakas lopettaa maksusuoritukset. Tällaisissa tapauksissa myyjä voi peruuttaa asiakkaan perimisoikeuden. Myyjä voi tämän lisäksi vaatia, että asiakas ilmoittaa myyjälle viipymättä siirretyt saatavat ja niiden velalliset sekä luovuttaa myyjälle kirjalliset asiakirjat saatavien siirrosta sekä kaikki saatavien perimiseen tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

10.5. Jos myyjän toimittamia ei-digitaalisia tuotteita on yhdistetty muuhun irtaimeen omaisuuteen siten, että niistä on tullut jonkin yhtenäisen kokonaisuuden olennaisia osia, luovuttaa asiakas myyjälle yhteisomistusoikeuden tällaiseen yhtenäiseen kokonaisuuteen. Asiakas siirtää myyjälle jo tässä vaiheessa kaikki sellaiset saatavat kauppalaskun loppusumman mukaisesti (ml. arvonlisävero), joita hänelle on kertynyt niiden tuotteiden jälleenmyynnistä, joiden yhteisomistajuus siirtyy myyjälle. Myyjä hyväksyy tämän siirron. Kohdan 10.4 kolmannen virkkeen ja sitä seuraavien virkkeiden sääntöjä sovelletaan vastaavasti. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

10.6 Jos asiakas käyttää myyjän toimittamia ei-digitaalisia tuotteita siten, että niistä tulee jonkin uuden tuotteen osa ja jos myyjä näin menettää omaisuutensa pysyvästi, siirtyy valmistetusta tuotteesta vastaava omistusosuus myyjälle. Asiakas siirtää myyjälle jo tässä vaiheessa kaikki sellaiset saatavat kauppalaskun loppusumman mukaisesti (ml. arvonlisävero), jotka ovat syntyneet tuotteen jälleenmyynnistä asiakkaan omille asiakkaille tai muille kolmansille osapuolille. Kohdan 10.4 kolmannen virkkeen ja sitä seuraavien virkkeiden sääntöjä sovelletaan vastaavasti. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

10.7 Jos myyjälle kuuluvien vakuuksien arvo ylittää saatavamme yli 20 %, on myyjä asiakkaan pyynnöstä velvollinen vähentämään vakuuksia ylimenevältä osalta myyjän valinnan mukaan.

 

11) Takuu kohtien 3.2, 3.3 a) ja 3.4 mukaisissa sopimuksissa

11.1. Kohdan 11 sääntöjä sovelletaan kohtien 3.2, 3.3 a) ja 3.4 mukaisesti tehtyihin sopimuksiin.

11.2 Myyjän virhevastuu vanhenee vuoden kuluessa vaaranvastuun siirtymisestä, kun on kyse vasta valmistetuista tuotteista tai palveluista. Tätä ehtoa ei sovelleta, mikäli Saksan siviililain [BGB] 438 §:n 1 momentin 2 kohdassa (rakennelmat ja rakennelmiin käytettävät esineet), 445b §:n 1 momentissa (takautumisoikeus) ja 634a §:n 1 momentissa 2 kohdassa (rakenneviat) määrätään pidemmät vanhenemisajat. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

11.3 Toimitettaessa käytettyjä tuotteita virhevastuuta ei ole, jollei laissa tai muissa sopimuksissa ole toisin säädetty. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

11.4 Kaikki tuotteista annettavat tiedot, riippumatta siitä, ovatko ne kirjallisia, ovat ominaisuustietoja eivätkä takuita, taattuja ominaisuuksia tai sopimuksia soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen tms. Myyjä voi milloin tahansa oikaista ilmeiset virheet (kirjoitusvirheet, laskuvirheet, muotovirheet tms.) merkinnöissä, pöytäkirjoissa, käyttöohjeissa, laskelmissa, esitteissä, myyjän verkkokaupassa jne. Vaateet tällaisten ilmeisten virheiden poistamiseksi eivät ole mahdollisia.

11.5 Kauppiailla on myyjän toimituksia koskien aina Saksan kauppalain [HGB] 377 §:n mukainen tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuus. Kauppalain mukainen reklamaatiovelvollisuus on rajoituksetta voimassa myös silloin, jos toimituksen vie toimeksiantona välittäjä suoraan kuluttajalle. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

11.6 Jos asiakas kieltäytyy vastaanottamasta toimitusta jostakin muusta syystä kuin sellaisen vakavan puutteen takia, joka rajoittaa tuotteen käyttöä merkittävästi tai tekee sen mahdottomaksi, vaikka myyjä on osoittanut toimintavalmiutensa, katsotaan asiakkaan viivyttävän toimitusta. Asiakas ei voi kieltäytyä vastaanottamasta toimitusta epäolennaisen puutteellisuuden vuoksi.

11.7 Takuu ei koske puutteita, jotka aiheutuvat tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä, järjestelmäkomponenttien sopimuksen vastaisesta muuntelusta, soveltumattomien työvälineiden käytöstä, tuotteen käytöstä laite- ja ohjelmistoympäristössä, joka ei ole lisenssitodistuksen vaatimusten mukainen, epätavanomaisista toimintaolosuhteista tai asiakkaan tai kolmannen osapuolen aiheuttamasta järjestelmän häirinnästä. Jos tuotteita käytetään kolmansien osapuolien laitteilla, on takuu toimintaa ja suorituskykyä koskevista puutteista voimassa vain siinä tapauksessa, että kyseiset puutteet käyvät ilmi myös ilman vastaavaa laiteyhteyttä tai jos yhteensopivuus kyseisten laitteiden kanssa on sopimuksessa määritelty ominaisuus.

11.8 Jos toimitus on puutteellinen, myyjä voi valintansa mukaan korjata puutteen jälkikäteen (korjaava toimenpide) tai toimittaa tilalle virheettömän tuotteen (korvaava toimitus). Jälkimmäisessä tapauksessa asiakas on velvollinen myyjän pyynnöstä palauttamaan puutteellisen tuotteen lakisääteisten määräysten mukaisesti. Jos asiakas on kuluttaja, edellistä virkettä sovelletaan sillä edellytyksellä, että saatua hyötyä ei ole mahdollista luovuttaa tai sen arvoa korvata. Asiakkaan tulee antaa myyjälle aikaa ja mahdollisuus korjaaviin toimenpiteisiin, erityisesti tuotteen korjaamiseen jälkikäteen.

11.9 Myyjä vastaa tarkastuksen ja tuotteen korjaamisen kustannuksista, erityisesti kuljetus-, työ- ja materiaalikustannuksista laissa säädetyllä tavalla, jos virhe on todennettu. Siinä tapauksessa, että asiakkaan vaatimus virheen korjaamiseksi ei ole oikeutettu, on myyjällä oikeus vaatia korvausta virheen korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista lukuun ottamatta tapauksia, joissa asiakas ei ole vastuussa perusteettomasta reklamaatiosta. Mikäli virheenkorjaus epäonnistuu tai myyjä ehdottomasti kieltäytyy virheen korjaamisesta jälkikäteen (myös Saksan siviililain [BGB] 439 §:n 4 momentin mukaisesti), mikäli asiakas ei hyväksy korjausta tai mikäli kyse on Saksan siviililain [BGB] 323 §:n 2 momentin mukaisesta tapauksesta, voi asiakas vahingonkorvausvaatimuksia rajoittamatta irtisanoa sopimuksen tai alentaa vastiketta.

11.10 Asiakkaalla ei ole oikeutta vaateisiin virheen vuoksi, mikäli kyse on sovittujen ominaisuuksien vähäisistä poikkeavuuksista, vähäisestä vaikutuksesta tuotteen käytettävyyteen, luonnollisesta kulumisesta tai virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen vääränlaisesta tai huolimattomasta käytöstä tai varastoinnista, liiallisesta kuormituksesta, soveltumattomien työvälineiden käytöstä tai muista sellaisista ulkoisista vaikutuksista, joita ei sopimuksen perusteella voitu ennakoida. Jos asiakkaalla on jälkikäteen tapahtuneen korjauksen epäonnistumisen vuoksi oikeus yhtäältä vaatia edelleen korjausta ja toisaalta oikeus käyttää sen sijaan lakisääteisiä oikeuksiaan, voi myyjä vaatia asiakasta käyttämään oikeuksiaan kohtuullisen määräajan sisällä. Asiakkaan tulee ilmoittaa päätöksensä myyjälle kirjallisesti (esim. sähköpostitse, faksilla tai kirjeellä). Ratkaisevaa määräajan noudattamisen kannalta on se, milloin myyjä saa asiakkaan selvityksen luettavakseen. Jos asiakas ei käytä oikeuksiaan määräajan sisällä, voi hän käyttää oikeuttaan purkaa sopimus tai saada vahingonkorvaus palvelun sijaan vain siinä tapauksessa, että hänen uudelleen määrittelemänsä kohtuullinen määräaika tuotteen korjaamiseksi on päättynyt ilman, että virhettä on korjattu. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

11.11 Asiakkaalla on Saksan siviililain [BGB] 445a §:n mukaan takautumisoikeus myyjään nähden vain siltä osin, kuin asiakas ei ole tehnyt oman tilaajansa kanssa lakisääteisten virhevaateiden ylittäviä sopimuksia. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

11.12 Lyhennettyä vanhentumisaikaa ja vastuun poissulkemista kohdan 11 mukaisesti ei sovelleta, kun on kyse tahallisesta tai huolimattomuudesta johtuvasta hengen vaarantamisesta, ruumiinvamman tuottamisesta tai terveyden vaarantamisesta, kun on kyse myyjän tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvasta laiminlyönnistä, kun on kyse virheen vilpillisestä salaamisesta, tuotteen ominaisuuteen liittyvästä takuusta tai tuotevastuulain mukaisista vaateista.

11.13 Jos myyjä toimittaa tähän sopimukseen liittyviä päivityksiä, parannuksia, uusia ohjelmistoversioita tai muita uusia sisältöjä sopimuksen alkuperäiseen kohteeseen, sovelletaan kohtaa 11 asianmukaisesti.

11.14 Kohdan 11 määräyksiä sovelletaan myös oikeudellisten virheiden kohdalla.

 

12) Takuu kohdan 3.3 b) mukaisissa sopimuksissa

12.1. Kohdan 12 sääntöjä sovelletaan kohdan 3.3 b) mukaisesti tehtyihin sopimuksiin.

12.2 Tuotevirheiden ilmetessä asiakkaalla on lakisääteiset oikeudet. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan myyjälle tuotteessa havaitusta virheestä viipymättä.

12.3 Asiakas ei voi käyttää erityistä irtisanomisoikeutta sopimuksen mukaisen käytön kieltämisen vuoksi Saksan siviililain [BGB] 543 §:n 2 momentin 1 virkkeen 1 kohdan mukaisesti. Tätä ehtoa ei sovelleta, jos on kyse virheestä, jonka myyjä on vilpillisesti salannut, tai jos tuotetta ei ole toimitettu asiakkaalle sovittuna aikana ja myyjä on vastuussa toimituksen viivästymisestä.

12.4 Asiakkaalle ei synny oikeutta vaateisiin virheen vuoksi, jos hän käyttää ohjelmistoa tarkoituksen vastaisesti tai väärin, jos hän muokkaa tai muuttaa ohjelmistoa ilman myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tai jos ongelmat tai virheet johtuvat siitä, että ohjelmistoa käytetään laite- tai ohjelmistoympäristössä, joka ei lisenssitodistuksen mukaan ole vaatimusten mukainen, jollei asiakas pysty todistamaan, että virhe on ohjelmistossa itsessään.

12.5 Asiakkaalle ei synny oikeutta vaateisiin virheen vuoksi, mikäli kyse on sovittujen ominaisuuksien vähäisistä poikkeavuuksista, vähäisestä vaikutuksesta tuotteen käytettävyyteen, luonnollisesta kulumisesta tai virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen vääränlaisesta tai huolimattomasta käytöstä tai varastoinnista, liiallisesta kuormituksesta, soveltumattomien työvälineiden käytöstä tai muista sellaisista ulkoisista vaikutuksista, joita sopimuksen perusteella voitu ennakoida.

12.6 Vastuun poissulkemista kohdan 12 mukaisesti ei sovelleta, kun on kyse tahallisesta tai huolimattomuudesta johtuvasta hengen vaarantamisesta, ruumiinvamman tuottamisesta tai terveyden vaarantamisesta, kun on kyse myyjän tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvasta laiminlyönnistä, kun on kyse virheen vilpillisestä salaamisesta, tuotteen ominaisuuteen liittyvästä takuusta tai tuotevastuulain mukaisista vaateista.

12.7 Jos myyjä toimittaa tämän sopimuksen mukaisia päivityksiä, parannuksia, uusia ohjelmistoversioita tai muita uusia sisältöjä sopimuksen alkuperäiseen kohteeseen, sovelletaan kohtaa 12 asianmukaisesti.

12.8 Kohdan 12 määräyksiä sovelletaan myös oikeudellisten virheiden kohdalla.

 

13) Takuuehdot: ”100-prosenttinen rahat takaisin -takuu"

Takuuaika on 3 vuotta laskun päiväyksestä. Tämä ei koske tuotteita, joiden käyttöaika on rajoitettu. Tällaisten tuotteiden kohdalla takuuaika on rajattu tuotteen käyttöaikaan. Maksetusta hinnasta hyvitetään 100 % perusteluja edellyttämättä, jos asiakas todistaa, että tuote on hankittu myyjältä, ja vahvistaa kirjallisesti, ettei tuotetta enää käytetä eikä sitä ole luovutettu kolmansille osapuolille. Maksu palautetaan 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun myyjä on vastaanottanut todistuksen ja vahvistuksen. Tämä takuu koskee vain kuluttajia.

 

14) Vastuu muissa velvollisuuksien laiminlyöntitapauksissa

14.1 Sellaisten velvollisuuksien laiminlyöntien osalta, jotka eivät ole kohtien 11 ja 12 mukaisia aineellisia tai oikeudellisia virheitä, myyjä vastaa toimielimiensä ja toimijoidensa tahallisista virheistä ja törkeästä huolimattomuudesta sekä – syyllisyyden asteesta riippumatta – vahingoista, jotka aiheutuvat hengen vaarantamisesta, ruumiinvamman tuottamisesta tai terveyden vaarantamisesta.

14.2 Myyjä vastaa lisäksi toimielimiensä ja toimijoidensa vähäisestä huolimattomuudesta silloin, kun nämä eivät kykene hoitamaan tehtäviään, kun tehtävien täytäntöönpano viivästyy, kun takuuta ei noudateta tai kun kyse on muusta keskeisten sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä. Keskeisiä sopimusvelvoitteita ovat sellaiset velvoitteet, joiden toteutuminen on edellytys sopimuksen asianmukaiselle täytäntöönpanolle ja joiden noudattamiseen sopimuskumppanin tulisi voida luottaa. Tällaisissa tapauksissa myyjän vastuu on rajattu sellaisiin tyypillisiin sopimusrikkomuksiin, joihin myyjän voidaan sopimushetkellä kohtuudella olettaa varautuvan.

14.3 Myyjällä ei ole vastuuta muissa kuin näiden ehtojen kohtien 12.1 ja 12.2 mukaisissa tapauksissa. Tämä koskee erityisesti kaikkia sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevia vaateita sekä sopimuksenvastaisesta menettelystä aiheutuvia vaateita, ei kuitenkaan sopimusneuvotteluihin perustuvaa vastuuta.

14.4 Myyjä ei vastaa mahdollisesta tietojen katoamisesta tarkastuksen, välttämättömien korjaustoimenpiteiden tai muiden palveluiden yhteydessä. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että kussakin laitteessa tai tallennusvälineessä olevat tiedot on turvattu ja ettei niiden joukossa ole arkaluonteisia tietoja.

14.5 Kaikki asiakkaan kanssa sovitut vastuunrajoitukset koskevat myös myyjän toimielimiä ja toimijoita.

14.6 Tämä ei rajoita tuotevastuulain mukaisia vaateita.

 

15) Kampanjalahjakorttien lunastaminen

15.1 Myyjän mainoskampanjan aikana korvauksetta luovuttamat lahjakortit, joiden voimassaoloaika on rajattu ja joita asiakas ei voi ostaa, (jäljempänä ”kampanjalahjakortit”) voidaan lunastaa ainoastaan myyjän verkkokaupassa ja vain ilmoitettuna ajanjaksona.

15.2 Yksittäisiä tuotteita voidaan rajata lahjakorttikampanjan ulkopuolelle edellyttäen, että rajoitus käy ilmi kampanjalahjakortin sisällöstä.

15.3 Kampanjalahjakortteja on mahdollista lunastaa ainoastaan ennen tilausprosessin päättämistä. Kampanjalahjakortteja ei hyvitetä jälkikäteen.

15.4 Yhtä tilausta kohden voi lunastaa vain yhden kampanjalahjakortin.

15.5. Tilauksen arvon tulee vastata vähintään kampanjalahjakortin summaa. Myyjä ei maksa mahdollisesti käyttämättä jäänyttä saldoa takaisin.

15.6 Mikäli kampanjalahjakortin arvo ei riitä kattamaan tilauksen koko arvoa, voi erotuksen maksamiseen käyttää myyjän tarjoamia maksutapoja.

15.7 Kampanjalahjakortin arvoa ei makseta käteisellä eikä se kasva korkoa.

15.8 Kampanjalahjakorttia ei hyvitetä, jos asiakas palauttaa kokonaan tai osittain kampanjalahjakortilla maksamiaan tuotteita.

15.9 Kampanjalahjakortin voi luovuttaa edelleen. Myyjä voi vapauttaa vastuusta kulloisenkin lahjakortin haltijan, joka lunastaa lahjakortin myyjän verkkokaupassa. Tätä ehtoa ei sovelleta, jos myyjä on tietoinen tai törkeän huolimattomuuden vuoksi tietämätön siitä, että haltijalla ei ole oikeutta tai oikeustoimikelpoisuutta tai valtakirjaa.

 

16) Maininta suosituksissa

Yritysasiakas suostuu siihen, että myyjä voi mainita asiakkaan yrityksen nimen sekä yrityksen käyttämän tuotemerkin suosittelijana myyjän internetsivustolla, sosiaalisen median profiileissa (esim. Twitter, LinkedIn, Xing) sekä omissa julkaisuissaan. Tämän suostumuksen voi milloin tahansa perua tulevaisuuden osalta ilmoittamalla peruutuksesta myyjälle.

 

17) Loppumääräykset

17.1 Sopimuskumppani voi siirtää sopimussuhteeseen liittyvät oikeudet ja vaateet kolmannelle osapuolelle ainoastaan myyjän etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella. Tämä ei rajoita Saksan kauppalain [HGB] 354a §:n soveltamista; kauppalain [HGB] 354a § ei koske kuluttajia.

17.2 Sopimussuhteeseen sovelletaan ainoastaan Saksan lakia lukuun ottamatta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta sekä viittauksia kansainväliseen siviili- ja prosessioikeudelliseen lainsäädäntöön. Kuluttajiin näitä lakeja sovelletaan kuitenkin vain, jos ei-pakottavat oikeudelliset säädökset siinä valtiossa, jossa kuluttaja asuu vakituisesti, tarjoavat laajemman suojan.

17.3 Kaikissa näiden käyttöehtojen piiriin kuuluviin sopimuksiin liittyvissä riitatilanteissa ainoana oikeudenkäyntipaikkana on myyjän toimipaikan tuomioistuin. Myyjällä on kuitenkin oikeus nostaa kanne asiakkaan toimialueen tuomioistuimessa. Tämä sääntö ei koske kuluttajia.

17.4 Euroopan komissio tarjoaa seuraavalla internetsivustolla alustan verkkovälitteiseen riidanratkaisuun:
https://ec.europa.eu/consumers/odr. Alusta toimii tuomioistuinten ulkopuolisena asiointipisteenä verkkokauppa- ja palvelusopimusten riitatilanteissa, joiden toisena osapuolena on kuluttaja. Myyjällä ei ole velvollisuutta osallistua riidanratkaisumenettelyyn ennen välimiesmenettelyä, mutta lähtökohtaisesti se on siihen kuitenkin valmis. Tämä ei rajoita muita kohdan 17 säännöksiä.

Viimeksi katsottu
Live Chat Live Chat